Τετάρτη, 16 Μαΐου 2012

Ο Νίτσε για τους Έλληνες(15/05/2012)

Ο Νίτσε για τους Έλληνες(15/05/2012)
Κανείς δεν μπόρεσε να βρει το δηλητήριο που θα τους καταστρέψει έγραφε το 1872 ο γερμανός φιλόσοφος  Πιο επίκαιρος από ποτέ ο Φρειδερίκος Νίτσε(Friedrich Wilhelm Nietzsche). Στο 1ο του βιβλίο, με τίτλο «Η Γέννηση της Τραγωδίας»(1872) και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 15, ο Νίτσε κάνει μία ιδιαίτερα μνεία στο ελληνικό έθνος αποδεικνύοντας ότι είναι πολύ μπροστά από την εποχή του. Διαβάστε το χαρακτηριστικό απόσπασμα από το βιβλίο: «Αποδεδειγμένα σε κάθε περίοδο της εξέλιξής του ο δυτικοευρωπαϊκός πολιτισμός προσπάθησε να απελευθερώσει τον εαυτό του από τους Έλληνες. Η προσπάθεια αυτή είναι διαποτισμένη με βαθύτατη δυσαρέσκεια, διότι οτιδήποτε κι αν δημιουργούσαν, φαινομενικά πρωτότυπο και άξιο θαυμασμού, έχανε χρώμα και ζωή στη σύγκρισή του με το ελληνικό μοντέλο, συρρικνωνότανε, κατέληγε να μοιάζει με φθηνό αντίγραφο, με καρικατούρα. Έτσι ξανά και ξανά μια οργή ποτισμένη με μίσος ξεσπάει εναντίον των Ελλήνων, εναντίον αυτού του μικρού και αλαζονικού έθνους, που είχε το νεύρο να ονομάσει βαρβαρικά ότι δεν είχε δημιουργηθεί στο έδαφός του. Κανένας από τους επανεμφανιζόμενους εχθρούς τους δεν είχε την τύχη να ανακαλύψει το κώνειο, με το οποίο θα μπορούσαμε μια για πάντα να απαλλαγούμε απ' αυτούς. Όλα τα δηλητήρια του φθόνου, της ύβρεως, του μίσους έχουν αποδειχθεί ανεπαρκή να διαταράξουν την υπέροχη ομορφιά τους. Έτσι, οι άνθρωποι συνεχίζουν να νιώθουν ντροπή και φόβο απέναντι στους Έλληνες. Βέβαια, πού και πού, κάποιος εμφανίζεται που αναγνωρίζει ακέραιη την αλήθεια, την αλήθεια που διδάσκει ότι οι Έλληνες είναι οι ηνίοχοι κάθε επερχόμενου πολιτισμού και σχεδόν πάντα τόσο τα άρματα όσο και τα άλογα των επερχόμενων πολιτισμών είναι πολύ χαμηλής ποιότητας σε σχέση με τους ηνίοχους, οι οποίοι τελικά αθλούνται οδηγώντας το άρμα στην άβυσσο, την οποία αυτοί ξεπερνούν με αχίλλειο πήδημα».
"Why do they hate the Greeks' Nietzsche explains the European anti-Greek sentiments
More timely than ever is Friedrich Nietzsche, arguably one of the most important German philosophers, namely one of the first "existentialist" philosophers. His first book, entitled "The Birth of Tragedy" (1872), in particular Chapter 15, Nietzsche made a special reference to the Greek nation by showing that Nietzsche is far ahead of its time. The attitude of certain circles in Europe toward the Greeks in conjunction with the mistrust that exists around the Greeks have made scepticals from time to time the most severe judges of Greeks. "The Greeks are lazy and fraudsters" are just some decorative comments heard internationally in recent months by many to wonder why such a fury around people with a glorious history and an enviable culture. The philosopher Friedrich Nietzsche gives a unique answer ... Read feature an excerpt from the book: "Proven in every period of its development, the western European culture has tried to rid himself of the Greeks. This work is imbued with deep disappointment, because whatever we create, seemingly original and worthy of admiration, lose color and life in comparison with the Greek mode, came to resemble a cheap copy, a caricature. So again and again soaked in a rage erupts hatred against the Greeks, against this small and arrogant nation, who had the nerve to call it barbaric whatever that had not been established in its territory...  None of the recurrent enemies had the fortune to discover the hemlock, which could forever be rid of them. All poisons of envy, of hubris, hatred, have been insufficient to disturb the great beauty. Thus, people continue to feel shame and fear of the Greeks. Of course, occasionally, someone appears to recognize intact truth, truth which teaches that the Greeks are the charioteers of any upcoming culture and almost always as the chariots and horses of the upcoming cultures is very low quality compared to the charioteer, who eventually work out driving his chariot into the abyss, which are beyond the Achilles 'Leap'”.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου